Untitled Document
ID  
Pass
 

GPS For Sales Management

Tracking on smart phone for Sale

ระบบบริหารจัดการงานขายสินค้า และระบุพิกัดข้อมูล ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

         การควบคุมการทำงานของพนักงานขายที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกำหนด นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสในการขาย ยังสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารธุรกิจได้อีกด้วย แต่การควบคุมการทำงานของพนักงานขายในทางปฏิบัติแล้วมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากเราไม่สามารถติดตามพนักงานทุกคนที่เดินทางออกไปได้ หากเรามีเครื่องมือที่สามารถบอกรายละเอียดการทำงานได้เสมือนเราได้เดินไปกับพนักงานด้วยตนเองแล้วการบริหารจัดการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ปัญหาการทำงานไม่ตรงตามแผนงาน ความถูกต้องของการสั่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และปริมาณสินค้าของท่านในตลาดเทียบกับคู่แข่งขัน รวมทั้งการบริหารการจัดเก็บเงินจากลูกค้า เราทำให้คุณสามารถทราบได้

Untitled Document