Untitled Document
ID  
Pass
 

ทำไมต้องเลือกใช้ GPS for Vansale System

1. ใช้งานง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ การออกแบบ User Interface ของโปรแกรมบน Mobile Unit เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของพนักงาน ทำให้การเรียนรู้เพื่อการใช้งานไม่ใช่เรื่องยาก และสร้างภาระในการทำงาน

2. เลือกใช้ Mobile Unit ได้หลากหลาย โปรแกรมบน Mobile Unit พัฒนาให้รองรับการทำงานได้ในหลากหลาย OS เช่น Windows CE, Windows Mobile, Android ทำให้สามารถเลือกใช้ Mobile Unit ได้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เช่นต้องการรูปแบบที่ทันสมัยใช้งานง่ายแบบ Tablet PC ที่ใช้ OS สมัยใหม่อย่าง Android หรือต้องการความทนทานแบบ Industrial grade PDA ที่ใช้ Windows Mobile OS เป็นต้น

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลประหยัดและปลอดภัย ได้รับแบบ Real Time ระบบ GPS FOR VANSALES พัฒนาให้การส่งข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมบน Mobile Unit เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานของลูกค้า สามารถนำมาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าได้นั้น ข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือของข้อมูลสูง และมีขนาดของข้อมูลพอเหมาะกับการส่งผ่านระบบ Network ที่ใช้บน Mobile รวมทั้งมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบน Mobile Unit และระหว่างการส่งทำให้ระบบสามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลได้เป็นอย่างมาก

4. ลดการทำงานเอกสาร เพิ่มเวลาในงานขายโปรแกรมบน Mobile Unit ออกแบบให้การเก็บข้อมูลที่บริษัทต้องการโดยไม่เป็นการเพิ่มภาระการทำงานของพนักงาน และลดภาระในการทำงานด้านการทำงานเอกสารลง เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มเวลาในการปฏิบัติงานขายได้สำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น

5. ควบคุมและสั่งงานอย่างปลอดภัยได้จากทั่วทุกมุมโลก VTS Web ทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลหรือส่งคำสั่งไปยังพนักงานได้โดยง่าย และมีระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท่านสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละระดับด้วยตัวท่านเอง มีระบบป้องกันการเข้าใช้งาน Mobile Unit ด้วยการเข้ารหัสก่อนใช้งาน และระบบลงทะเบียน Mobile Unit ก่อนการใช้งานเพื่อป้องกัน Mobile Unit ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานในระบบ

6. จัดรูปแบบข้อมูลได้เองและพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงความต้องการของได้ การจัดการข้อมูลของระบบ GPS FOR VANSALES ถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่มเติมและจัดการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบด้วยตัวท่านเอง ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการทำงานได้สอดคล้องกับองค์กรของท่าน รวมทั้งยังสามารถ *พัฒนารูปแบบและรายงานให้ครอบคลุมกับความต้องการที่ต่างกันไปสำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ และความหลากหลายของธุรกิจ

7. ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน บริษัท Software Maker มีหลักการในการขายสินค้าให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงาน และไม่เป็นการเพิ่มภาระการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าและบริษัทสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ เราจึงมีระบบการคิดค่าใช้จ่ายในหลากหลายรูปแบบให้เลือกสำหรับการลงทุนในธุรกิจและความต้องการที่หลากหลาย แต่ทุกหนทางที่ท่านเลือกมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน

นอกจากจุดเด่นของระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถให้ความมั่นใจกับท่านได้ คือทีมงานมืออาชีพที่มีประสพการณในการทำงานพัฒนาระบบนี้อย่างต่อเนื่องมาเกือบสิบปี ทำให้สามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของคนไทยและอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน มีความยืดหยุ่นในการปรับระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าระบบ GPS FOR VANSALES จะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างแท้จริง

Untitled Document