Untitled Document
ID  
Pass
 

GPS for Vansales ช่วยท่านได้อย่างไร

         GPS for vansales เป็นระบบที่ช่วยในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน ณ.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานจริง ผ่านโปรแกรมบน Mobile Unit เช่น Smart phone และ Tablet PC ซึ่งนอกจากจะส่งข้อมูลการปฏิบัติงานพร้อมกับตำแหน่งและเวลาจาก GPS เพื่อให้สามารถตรวจสอบความจริงได้แล้ว GPS for vansales ยังสามารถส่งข้อมูลภาพถ่ายและลายเซ็นได้อีกด้วย ข้อมูลที่ถูกจัดส่งมาจะมีการเข้ารหัสสองระดับเพื่อความปลอดภัย และถูกนำมาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลผ่าน Web Application ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทำให้ท่านสามารถบริหารจัดการ และเรียกดูข้อมูลได้จากทั่วทุกมุมโลกและ เรียกดูผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาได้หลากหลายรูปแบบ GPS for Vansales ถูกออกแบบมาเพื่อให้ช่วยในการบริหารงานขายและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ท่านได้ดังนี้

1. ตรวจสอบการเข้าพบลูกค้าของพนักงานแบบ Real TimeGPS for vansales มีระบบการส่งข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทุกครั้งที่เข้าพบลูกค้า ซึ่งนอกจากจะส่งข้อมูลการปฏิบัติงานพร้อมกับตำแหน่งและเวลาจาก GPS เพื่อให้ท่านสามารถทราบ เวลาและตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ของพนักงานได้ตามความจริงได้ตลอดเวลา และสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ย้อนหลังได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่นข้อมูลการสั่งขายสินค้า, ปริมาณและราคาสินค้า ของบริษัทและคู่แข่งที่วางขายในร้านลูกค้าปัจจุบัน, ภาพถ่ายและลายเซ็น เป็นต้น

2. ทำให้การวางแผนการขายตรวจสอบได้GPS for vansales มีระบบวางแผนเข้าพบลูกค้าโดยสามารถกำหนดเกรดในการเข้าพบลูกค้าเพื่อกำหนดโอกาสในการขาย, ตรวจสอบบิลที่ค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยในการวางแผน สามารถตรวจสอบเส้นทางในการเดินทางจากแผนที่ตามที่ได้วางแผนไว้แล้วว่าเหมาะสมหรือไม่ มีระบบช่วยเตือนการทำงานตามแผนงานโดยส่งข้อมูลแผนงานเข้าไปในปฏิทินการทำงานบน Mobile unit รวมทั้งตรวจสอบได้ว่ายังไม่ได้เข้าพบลูกค้าตามแผนงานรายใดบ้าง นอกจากนั้น GPS FOR VANSALES มีรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบการทำงานตามที่ได้วางแผนงานไว้โดยบอกรายละเอียดได้ทั้งการทำงานเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ และมีการเข้าพบลูกค้าจริงหรือไม่ โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมิน KPI เพื่อสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามต้องการ

3. ระบบสั่งสินค้าออนไลน์รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดGPS for vansales มีระบบช่วยการสั่งสินค้าจากพนักงานขายโดยคำสั่งขายสินค้าจะถูกส่งตรงจาก Mobile unit ที่พนักงานถือไว้ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเรียกดู และตรวจสอบร่วมกับบิลเมื่อกลับเข้ามาได้ มีระบบช่วยในการสั่งสินค้าตามแพ็คเกจโปรโมชั่น, ระบบคำนวณส่วนลด และภาษีนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบข้อมูลสต็อกสินค้าบนรถทัง้ก่อนออกเดินทาง และการเติมสินค้าระหว่างทริป ทำให้ทราบข้อมูลปริมาณสินค้าบนรถได้ตลอดเวลา และแจ้งเตือนเมื่อสินค้าตํ่ากว่าปริมาณที่กำหนด เพื่อสามารถเติมสินค้าได้อย่างทันท่วงที

4. ระบบคำนวณระยะทางและบันทึกค่าใช้จ่ายGPS for vansales มีระบบช่วยบันทึกการทำงานของพนักงานโดยสามารถบันทึกได้ตั้งแต่การเริ่มออกจากที่พักเพื่อปฏิบัติงานจนถึงจบการทำงานในแต่ละวัน โดยสามารถบันทึก สถานที่, เวลา, เลขไมล์รถ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อนำมาออกรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันพร้อมทั้งคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานสามารถทำบันทึกเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายและสามารถตรวจสอบได้ง่ายตามข้อมูลการทำงานจริงอีกด้วย

5. ระบบการบันทึกการเก็บเงินจากบิลค้างชำระGPS for vansales มีระบบช่วยเหลือพนักงานขายในการจัดการจัดเก็บค่าสินค้าซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญในธุรกิจที่จำเป็นต้องให้เครดิตกับลูกค้า โดยระบบอนุญาตให้มีการนำเข้าข้อมูลบิลค้างชำระ ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานขายไปเรียกเก็บในแต่ละทริปเพื่อสามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้า และบันทึกการเก็บเงินเมื่อเข้าพบลูกค้าโดยสามารถบันทึกได้ทั้ง การเก็บเงินสด การเก็บเช็คสั่งจ่าย และใบลดหนี้ เพื่อสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีเมื่อเก็บเงินได้แล้วและ นำมาออกรายงานส่งให้ฝ่ายบัญชีในภายหลังได้

6. ระบบจัดการข้อมูลสินค้าGPS for vansales มีระบบช่วยในการบริหารข้อมูลสินค้าโดยสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าและภาพถ่ายสินค้าเพื่อส่งให้กับ Mobile Unit เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าแทนการจัดทำแคตตาล็อกสินค้าที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงถ้าต้องการจัดพิมพ์ข้อมูลสินค้าครบทุกสินค้า และอัพเดทสินค้า Item ใหม่ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการแสดงข้อมูลสินค้าที่มีการจัดทำสินค้าโปรโมชั่นในแต่ละช่วงของการทำตลาดอีกด้วย

7. ระบบบริหารอุปกรณ์ส่งเสริมการขายด้วย QR CodeGPS for vansales มีระบบช่วยในการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เช่นตู้แช่เครื่องดื่ม, ตู้เย็นแช่นํ้าแข็งหรือไอศกรีม, ชั้นวางสินค้า, ป้ายไฟโฆษณาสินค้าเป็นต้น ซึ่งระบบสามารถจัดพิมพ์ข้อมูลบาร์โค๊ด หรือ QR Code สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อความสะดวกในการจัดการโดยสามารถบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งตำแหน่งที่อยู่, ภาพถ่าย เมื่อมีการนำไปติดตั้ง, ซ่อมแซม และเรียกเก็บ ทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีความจำเป็นต้องหมุนเวียน หรือซ่อมแซมมากเพียงใดก็ตามซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญหายลดลงไป

8. ระบบจัดเก็บข้อมูลการตลาดGPS for vansales มีระบบช่วยในการสำรวจข้อมูลทางการตลาด เช่น ราคาสินค้าและปริมาณสินค้าของบริษัทเทียบกับคู่แข่งในตลาด โดยสามารถจัดการข้อมูลสินค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง และให้พนักงานขายเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกครั้งที่เข้าพบลูกค้า รวมทั้งภาพถ่ายและตำแหน่งในการยืนยันข้อมูล ทำให้ข้อมูลการตลาดที่ได้มาเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีประโยชน์แฝงอีกมากมายในการควบคุมบริหารจัดการพนักงานขายให้สามารถทำงานได้เสมือนท่านได้เดินทางไปกับพนักงานด้วยตนเอง ในมุมที่ลูกค้าของท่านที่ได้เห็นการทำงานในระบบนี้ ย่อมทำให้ลูกค้าประทับใจใน ความรวดเร็วของการบริการ และความเชื่อมั่นในการส่งผ่านข้อมูลจากตัวแทนขายไปยังบริษัท และเห็นการบริหารงานด้วยข้อมูลที่แท้จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอย่างคุ้มค่าใช้จ่าย ย่อมเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในความมั่นคงและการปรับปรุงบริการให้ทันสมัยของบริษัทต่อลูกค้าอีกด้วย

Untitled Document