Untitled Document
ID  
Pass
 

GPS for Vansales

Tracking on smart phone for Vansales

ระบบบริหารจัดการหน่วยรถขายสินค้า และระบุพิกัดข้อมูล ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

          การควบคุมการทำงานของหน่วยรถขายสินค้าที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกำหนด นอกจากสามารถควบคุมการกระจายสินค้าตามเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แล้ว ยังสามารถบ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพของการบริหารธุรกิจได้อีกด้วย แต่การควบคุมการทำงานของหน่วยรถขายสินค้าในทางปฏิบัติแล้วมีความเป็นไปได้ยากเนื่องจากเราไม่สามารถติดตามพนักงานทุกคนที่เดินทางออกไปได้ หากเรามีเครื่องมือที่สามารถบอกรายละเอียดการทำงานได้เสมือนเราได้เดินไปกับพนักงานด้วยตนเองแล้วการบริหารจัดการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ปัญหาการทำงานไม่ตรงตามแผนงาน ค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นในการเดินทาง ความระยะเวลาและความเหมาะสมในการทำงานเมื่อเทียบกับสินค้าที่บรรทุกไป การนำส่งเงินที่เก็บจากลูกค้าตามเวลาที่ควรจะเป็น ความถูกต้องของการสั่งสินค้า ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และปริมาณสินค้าของท่านในตลาดเทียบกับคู่แข่งขัน รวมทั้งการบริหารอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเช่นตู้แช่ หรือ ป้ายไฟ เราทำให้คุณสามารถทราบได้

Untitled Document